Stowarzyszenie "Arka Nadziei" O Stowarzyszeniu "Arka Nadziei" Partnerzy Stowarzyszenia "Arka Nadziei" Gdzie szukać pomocy Aktualności Stowarzyszenia "Arka Nadziei" Wydarzenia Stowarzyszenia "Arka Nadziei" Galeria zdjęć Stowarzyszenia "Arka Nadziei" Polecane linki Pliki do pobrania Kontakt ze Stowarzyszeniem "Arka Nadziei" Świetlica "Przystań" z pralnią i łaźnią Aktualności Świetlicy "Przystań" Galeria zdjęć Świetlicy "Przystań" Czym zajmuje się Świetlica "Przystań" Kontakt ze Świetlicą "Przystań" Dom dla bezdomnych "Chałupki 24" Aktualności Domu dla bezdomnych "Chałupki 24" Galeria zdjęć Domu dla bezdomnych "Chałupki 24" Czym zajmuje się Dom dla bezdomnych "Chałupki 24" Kontakt z Domem dla bezdomnych "Chałupki 24"
Stowarzyszenie "Arka Nadziei" - powrót na stronę główną


O Stowarzyszeniu "Arka Nadziei"
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Sklep z dewocjonaliami i artykułami biurowymi
Świetlica
Warsztaty garncarskie w Chałupkach

O STOWARZYSZENIU

 

Stowarzyszenie nie powstało od razu. Od roku 2002 zaczęła się tworzyć grupa znajomych, która nie chciała się afiszować, lecz wspierać wykluczonych,opuszczonych i biednych. Byli to ludzie, którzy sami dotknęli tego problemu w ten czy w inny sposób. W roku 2004 zostały zakupione tereny ze zrujnowanymi budynkami po RSP w Chałupkach gm.Morawica z myślą o stworzeniu domu dla ludzi bez dachu nad głową. Początki nie były łatwe, gdyż ludzie, którzy tam się znajdowali mieli przeważnie problem z alkoholem, a podstawowy warunek jaki musieli spełnić aby tam przebywać był całkowity zakaz jego spożywania. Niestety ci ludzie nie wytrzymywali i musieli odejść. Jednak nie rozwiązało to problemu, ponieważ ci, którzy odeszli z  Chałupek wracali na dawne śmieci, co nie dawało nam spokoju. Wtedy zrodził się pomysł juz dawno roztrząsany w Kielcach przez ludzi bezdomnych i sympatyków Ruchu ATD o stworzeniu dziennej świetlicy. lecz do tej realizacji oprócz chęci i pieniędzy, których zaczęło nam brakować, potrzebowaliśmy jeszcze partnera, który mógłby nam zaufać, gdyż nie byliśmy jeszcze Stowarzyszeniem. Po długim i mozolnym poszukiwaniu Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie" zgodziło się nam pomóc.  I tak przy współpracy z tym Stowarzyszeniem, MOPR-em i dzięki przychylności Prezydenta Kielc oraz różnych Kościołów chrześcijańskich i ludzi dobrej woli udało nam się na święta Bożego Narodzenia 2006 otworzyć świetlicę z łaźnią i pralnią Przystań przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach. Aby nadal wspierać ludzi, którzy tego potrzebują ichcą naszej pomocy postanowiliśmy stworzyć Stowarzyszenie, które mogłoby działać w jedności z wszystkimi ludźmi nie zwracając uwagi na religię i rasę. Jak sam Jezus powiedział w Ewangelii w/g św.Łukasza "Wtedy przemówił Jan: "Mistrzu widzieliśmy jak ktoś w imię Twoje wypędza złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami." Lecz Jezus mu odpowiedział: "Przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam ten jest z wami".

Do założenia Stowarzyszenia zaprosiliśmy wszystkich, lecz nie wszyscy przyjęli to zaproszenie. W ten sposób 20 kwietnia 2006 roku odbyło się Zebranie Założycielskie na którym podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia "Arka Nadziei", które ma realizować swoje cele w duchu ekumenicznym. 28 lipca tego roku zostało ono oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000261249.

 

Celem Stowarzyszenia jest rozpalenie w sercach ludzi ognia wrażliwości i miłości wobec potrzebujących. Realizacja tej idei zależy jednak od współpracy i zaangażowania różnych instytucji, organizacji i osób prywatnych, którym nie jest obojętny los najuboższych.


Obecnie nasze Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę z łaźnią i pralnią "Przystań" dla ludzi bezdomnych i opuszczonych w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3. Na świetlicy w okresie jesienno-zimowym funkcjonuje także Ogrzewalnia. Od czerwca 2007 roku  na świetlicy działa całodobowy punkt interwencji kryzysowej

 

Jednocześnie prowadzimy i tworzymy Dom dla bezdomnych położony we wsi Chałupki 24 k/Kielc (obecnie ul. Wapiennikowa 1).

W Domu przebywa 10 osób. Zasady pobytu w Domu regulowane są odpowiednim regulaminem. Osobom bezdomnym udzielana jest wszelaka pomoc w załatwianiu spraw formalnych i osobistych, m.in. pomoc przy wyrobieniu dokumentów, załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem i konkretnymi sytuacjami życiowymi tych osób. Mieszkańcy poza schronieniem mają zagwarantowane wyżywienie. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Osoby bezdomne tworzą grupy wsparcia i pomagają sobie nawzajem w przełamywaniu trudności. Organizowane są spotkania, wycieczki, pielgrzymki. W domu w Chałupkach osoby nie tylko mieszkają i mają zaspokojone podstawowe potrzeby egzystencjonalne, ale również pracują, rozwijają się, odbudowują swoje życie we wszystkich jego aspektach: fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i duchowym. Teren jest atrakcyjny pod względem turystycznym, rolniczym i gospodarczym. W planach jest dalsze jego zagospodarowywanie z uwzględnieniem aspektów integracji społecznej i pomocy osobom najuboższym i wykluczonym społecznie.

 

Od 2009 r na ul. Mickiewicza 1 w Kielcach prowadzimy Ośrodek Wsparcia Dziennego. Realizowane są tam zadania skierowane zarówno do dzieci i młodzieży oraz do osób starszych.  Międzypokoleniowy charakter przyczynia się do większej integracji osób w różnym wieku i różnym statusie materialnym i społecznym.

 

Od lutego 2010 r w Ośrodku Wsparcia Dziennego działa również Towarzystwo Trzeźwościowe z Profilaktyką i Edukacją "Ararat". Zrzesza ono profilaktyków, terapeutów, abstynentów aktywnie działających na płaszczyźnie profilaktyki i edukacji na terenie naszego województwa. Wspólnie podejmujemy różne inicjatywy mające na celu pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami.

 

Biuro Stowarzyszenie mieści się przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach. W tym samym miejscu mamy sklep z dewocjonaliami i artykułami biurowymi. Zyski ze sklepu przekazywane są na bieżącą działalność placówek Stowarzyszenia.

 

Nasze Stowarzyszenie należy do Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej. Współpracujemy z wieloma instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi z terenu całej Polski.

 

Od 2006 roku organizujemy coroczny festyn w parku pod hasłem "Jesteś godzien". Celem imprezy jest rozpalenie w sercach mieszkańców Kielc potrzeby wspierania biednych i bezdomnych,zwłszcza w okresie zimowym. Organizujemy również wiele różnych spotkań, imprez, pikników,  festynów, wyjazdów, pielgrzymek itp.

 

Od kwietnia 2010 r posiadamy statuts organizacji pożytku publicznego. 

 

Podsumowanie.

 

Ciężko w kilku zdaniach opisać kilkuletnią działalność Stowarzyszenia "Arka Nadziei". Ten czas to dziesiątki spotkań, rozmów, wycieczek, pielgrzymek, wspólnej pracy, trudów, smutków i radości. Każdy uratowany człowiek to radość. Każda porażka to ogromny ból. To ciągła walka

o godność człowieka, tego najuboższego, najbardziej poranionego. Naszym celem jest rozniecenie na nowo tego gasnącego płomyka nadziei, że można odmienić swój los. Z pomocą Bożą wszystko jest możliwe.

 

 

STOWARZYSZENIE

 

Adres: ul. Mickiewicza 1 25-352 Kielce

 

tel. (0-41) 344 28 58

 

e-mail. arka.nadziei@op.pl

 

 

 ZARZĄD:

 

Prezes                    -      Wociech Moskwa

 

V-ce prezes             -      Sylwester Gębski

 

Skarbnik                 -      Anna Czajkowska - Pośpiech

 

Członek Zarządu      -      Krzysztof Kamiński

 

Członek Zarządu      -      Mariusz Łuszczek

 
Załączone pliki:


Aktualności

WIGILIA W CHAŁUPKACH

W dniu 13 grudnia 2016r  zaszczyciły nas swoją wizytą  w Chałupkach wychowanki

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego


Kalendarium

Wydarzenia

10-lecie istnienia Stowarzyszenia Arka Nadziei

Stowarzyszenie „Arka Nadziei" obchodzi w tym roku 2016 - 10-lecie swojej działalności. Przez ten czas organizacja pomaga osobom bezdomnym, wykluczonym społecznie, ubogim rodzinom oraz od kilku lat prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt. Z tej okazji członkowie, pracownicy, wolontariusze i sympatycy Stowarzyszenia oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, które wspierają jego działalność spotkali się na uroczystości plenerowej w malowniczym zaciszu na terenach „Arki Nadziei" w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1.


Kontakt
Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
ul. Mickiewicza 1,
25-352 Kielce
NIP: 959-174-92-36

Tel.: 41 34 42 858,
E-mail:


Copyrights © 2017 Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
Świetlica "Przystań" z pralnią i łaźnią
Dom dla bezdomnych "Chałupki 24"
o Stowarzyszeniu | pomoc | aktualności | wydarzenia | linki | do pobrania | kontakt
o Świetlicy | aktualności | galeria zdjęć | co robimy | sponsorzy | kontakt
o Domu | aktualności | galeria zdjęć | co robimy | sponsorzy | kontakt